e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-08-16


23.08.2006:
  • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1002, z dnia 2006-08-08
  • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1003, z dnia 2006-08-08
  • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1004, z dnia 2006-08-08
  • Ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Nr 141, Poz.1005, z dnia 2006-08-08