e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-08-16


09.08.2006:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dziennik Ustaw Nr 134, Poz.943, z dnia 2006-07-25)
12.08.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dziennik Ustaw Nr 124, Poz.863, z dnia 2006-07-12)