e-Kadry i płace

Wejdą w życie: 2005-09-06


19.08.2005:
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Dz.U. Nr 145, Poz.1214, z dnia 04.08.2005)

20.08.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 147, Poz.1226, z dnia 05.08.2005)


24.08.2005:

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 150, Poz.1240, z dnia 09.08.2005)

25.08.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek (Dz.U. Nr 151, Poz.1265, z dnia 10.08.2005)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony (Dz.U. Nr 151, Poz.1269, z dnia 10.08.2005)

26.08.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 152, Poz.1270, z dnia 11.08.2005)