e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-07-06


06.07.2006:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dziennik Ustaw Nr 94, Poz.651, z dnia 2006-06-05)
12.07.2006:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dziennik Ustaw Nr 107, Poz.724, z dnia 2006-06-27)