e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-06-22


21.06.2006:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz.U. Nr 95, Poz.661, z dnia 06.06.2006)