e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-06-08


25.05.2006:


  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 79, Poz.549, z dnia 10.05.2006)
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, Poz.550, z dnia 10.05.2006)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz.U. Nr 87, Poz.607, z dnia 24.05.2006)

31.05.2006:


  • Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 90, Poz.626, z dnia 31.05.2006)