e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-05-25


19.05.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali (Dz.U. Nr 75, Poz.524, z dnia 04.05.2006)