e-Kadry i płace

Wejdą w życie 2006-04-27


06.05.2006:
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 66, Poz.471 , z dnia 21.04.2006)