e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-04-27


13.04.2006:
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 63, Poz.440 , z dnia 13.04.2006)
22.04.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 58, Poz.401, z dnia 07.04.2006)
25.04.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz.U. Nr 59, Poz.417, z dnia 10.04.2006)
26.04.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz.U. Nr 60, Poz.425, z dnia 11.04.2006)