e-Kadry i płace

2014-12-08


Przypominamy o terminach wpłat i składania deklaracji, które trzeba załatwić w najbliższym czasie, a także o tych, które konieczne są do wypełnienia do końca tego roku.


8.12.2014 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2014 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, podatnikom przekazanie informacji CIT-7
10.12.2014 (środa)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2014 r.
15.12.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
22.12.2014 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za listopad 2014 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2014 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2014 r.
29.12.2014 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2014 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2014 r.
Źródło: gofin.pl