e-Kadry i płace

Członkami funduszy emerytalnych wciąż jest ponad 16,6 mln ubezpieczonych 2014-12-08


Do lipca br. mogliśmy zadecydować, czy chcemy, aby część naszych składek emerytalnych była dalej przekazywana do OFE, czy całość będzie kierowana tylko do ZUS. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy zdecydowali na tą drugą opcję, przestali być członkami funduszy emerytalnych.

I będą nimi do osiągnięcia wieku emerytalnego. Przynajmniej w świetle obowiązujących przepisów. Pomimo że składki do OFE płaci nieco ponad 2,6 mln osób, to jednak członkami funduszy emerytalnych wciąż jest ponad 16,6 mln ubezpieczonych. W tej grupie są także te osoby, które zadecydowały, że od sierpnia ich składki emerytalne będą przekazywane tylko do ZUS. I chociaż zrobiła tak większość ubezpieczonych, to jednak konta tych osób dalej istnieją w OFE. Świadczą o tym m.in. miesięczne informacje o kondycji OFE na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, z których wynika, że na koniec października ponad 16,6 mln osób wciąż jest członkami funduszy emerytalnych.

A wszystko to ze względu na formalności. Decydując się na przekazywanie składek do ZUS, nie straciliśmy automatycznie członkowstwa w OFE, gdyż deklaracja dotyczyła przekazywania składki, a nie członkostwa w OFE.

Zatem jaka jest różnica między tymi, którzy odkładają w OFE, a tymi co wybrali tylko ZUS? Po prostu na konta tych pierwszych wpływają składki, a na konta tych drugich nie. W efekcie końcowym i tak nikt nie dostanie emerytury z OFE, gdyż pieniądze z konta indywidualnego z funduszu emerytalnego zostaną przeniesione do ZUS, a wszystko to dzięki mechanizmowi tzw. „suwaka bezpieczeństwa".

Suwak bezpieczeństwa zawiera dwie konstrukcje. Pierwsza z nich zakłada, że na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego fundusz emerytalny będzie co miesiąc umarzał część jednostek rozrachunkowych i przekazywał ich wartość do ZUS. Sprawi to, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego konto w OFE będzie puste, a wszystkie pieniądze przekazane do ZUS. Aktywa na koncie OFE będą systematycznie uszczuplane, jednak te środki, które pozostaną na koncie będą inwestowane. Członkami funduszy emerytalnych przestaniemy być, gdy nasze konto w OFE będzie puste.

Drugi mechanizm suwaka dotyczy tylko tych osób, które nadal przekazują część składki emerytalnej do OFE. W tym przypadku, 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ZUS przestanie ją przekazywać do OFE.

Źródło: ekonomia.rp.pl