e-Kadry i płace

Kupuj jabłka dla pracowników a uzyskasz podatkowe przywileje 2014-12-08


Izba Skarbowa w Katowicach wydała interpretację, w której pozwala na podatkowe przywileje dla przedsiębiorcy, który kupuje jabłka dla swoich pracowników. Wszystko to wiąże się z rosyjskim embargiem oraz listem prezesa Fakro do ministra gospodarki, aby firmy kupowały jabłka dla swoich pracowników.


Ryszard Florek, prezes Fakro, zwrócił się do Izby Skarbowej w Katowicach o interpretację podatkową w tej sprawie. Izba wyraziła zgodę, aby jabłka wpisywać w koszty, a także aby wartości owoców nie doliczać do przychodów pracowników i nie płacić od nich składki ubezpieczeniowej i podatków.


Obecnie firma Fakro tygodniowo dla swoich pracowników kupuje od 2,5 do 3 ton jabłek. Ale co ważne, aby liczyć na podobne przywileje, trzeba zwrócić się do Izby Skarbowej z podobną prośbą i uzyskać dla swojej firmy odrębną interpretację. Nie można bowiem opierać się na interpretacji przygotowanej dla innej firmy.

Źródło: PAP