e-Kadry i płace

Załatwianie prywatnych spraw w czasie pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy 2014-12-08


Zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy weszły w życie 23 sierpnia 2013 r. Przewidują one możliwość udzielenia pracownikowi, na jego pisemny wniosek, czasu wolnego w trakcie godzin pracy w celu załatwienia spraw prywatnych. Jak to wygląda w praktyce?


Odrabianie czasu wolnego często nie podoba się pracodawcom, gdyż dostarcza im dodatkowej biurokracji i problemów. W teorii odpracowywane godziny powinny być bowiem traktowane jako nadliczbowe. Jeśli pracownik wystosuje do pracodawcy pisemny wniosek, w którym poprosi o udzielenie mu wolnego w trakcie godzin pracy, a pracodawca się zgodzi, wówczas będzie musiał odpracować ten czas w uzgodnionym terminie. Niekoniecznie tego samego dnia. Wówczas nie będą one stanowić nadgodzin.


Kiedy potrzebujemy załatwić jakąś prywatna sprawę, co nierzadko możliwe jest tylko w godzinach pracy, wówczas szkoda nam brania z tego powodu dnia wolnego z tytułu urlopu wypoczynkowego. Poza tym pracę i tak trzeba wykonać, jak nie tego to kolejnego dnia. Dlatego bardzo wygodne jest wprowadzenie w firmie elastycznych godzin pracy, jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. Zamiast brać całego dnia wolnego, pracownik może skorzystać z wolnego przedpołudnia a następnie zostaje dłużej w pracy w celu realizacji zadań. Wówczas obie strony są zadowolone – pracownik, bo załatwił swoje sprawy i pracodawca, gdyż obowiązki zostały wypełnione.


Aby formalności stało się zadość, pracownik powinien złożyć pisemny wniosek o udzielenie czasu wolnego, wskazując jednocześnie jego termin odpracowania. Co ważne, powinno ono nastąpić w ramach tego samego okresu rozliczeniowego.


Możliwe jest także wprowadzenie tzw. księgi wyjść prywatnych, w której pracownik będzie wpisywał czas prywatnych zwolnień, ale pod warunkiem, że księga ta zawiera te same dane, co indywidualny wniosek pracownika, czyli terminy czasu wolnego, czasu odpracowania oraz pisemną zgodę przełożonego.


W obu przypadkach trzeba pamiętać, aby okres odpracowywania czasu wolnego nie naruszał prawa pracownika do dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku. Oznacza to, że pracownik wykonujący pracę w 8-godzinnym systemie czasu pracy, może w ciągu jednej doby odpracować maksymalnie 5 godzin. Wówczas zachowuje prawo do 11-godzinnego dobowego odpoczynku. 


W przypadku pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, możliwości odpracowania czasu wolnego są bardziej ograniczone. Pracownik pracujący w systemie 12-godzinnym może odpracować tylko 1 godzinę w ciągu doby.


Źródło: Praca.interia.pl