e-Kadry i płace

2014-11-24


Przypominamy o zbliżających się terminach!

25.11.2014 (wtorek)

  • wpłata podatku VAT za październik 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • wpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2014 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
  • wpłata podatku akcyzowego za październik 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
  • złożenie deklaracji VAT-13 za październik 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego
1.12.2014 (poniedziałek)

  • złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2015 r.
  • złożenie oświadczenia o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w 2015 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym
Źródło: gofin.pl