e-Kadry i płace

Ustawa odnośnie ozusowania umów zleceń przyjęta przez Senat 2014-11-24


Senat jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę zakładającą ozusowanie umów-zleceń. Ustawa zakłada, że od 2016 roku od każdej tego typu umowy będzie musiała być odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne liczona od co najmniej najniższej płacy. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

Senatorowie byli zgodni, że ustawa jest korzystna dla wszystkich, pomimo że nie przewiduje odprowadzania składek od pełnego wynagrodzenia. Dzięki ustawie pracownicy będą mieli prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń związanych z ubezpieczeniem w ZUS. Dla pracodawców oznacza to wyrównanie konkurencji, gdyż umowy podpisywane z pracownikami w różnych firmach będą równorzędne. Jedyny minus to nieznaczny wzrost kosztów pracy wynikający z nowego rozwiązania.

Zapisy ustawy zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że od 2015 roku oskładkowane będą również dochody członków rad nadzorczych. Według resortu pracy i polityki społecznej, ozusowanie "tzw. umów śmieciowych zasili kasę ZUS-u dodatkową kwotą 650 mln złotych.

Źródło: IAR