e-Kadry i płace

Firmy nie są gotowe do składania CIT w formie elektronicznej 2014-11-24


Jak wynika z szacunków PwC, co czwarta polska firma może nie być gotowych do składania deklaracji CIT w formie elektronicznej wymaganej dla większości firm od początku 2015 roku.

W elektronicznych zeznaniach podatnicy i płatnicy podatku CIT (a także PIT) będą musieli posługiwać się tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Obecnie ok. 25% firm objętych nowymi regulacjami nie posiada takiego podpisu.

Od nowego roku z wersji papierowej dokumentów będą mogli skorzystać jedynie podatnicy zatrudniający 5 lub mniej pracowników. Większość firm od nowego roku musi złożyć deklarację podatkową drogą elektroniczną, do czego konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w papierowej formie będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem.

Obowiązek składania elektronicznie większości deklaracji, informacji oraz zeznań podatkowych (w tym CIT-8, IFT-2 oraz PIT-11) od 1 stycznia 2015 r. wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W dokumentach składanych elektronicznie będzie wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Na zaopatrzenie się w takie rozwiązanie firmy mają coraz mniej czasu. Zestaw do podpisu elektronicznego to jednorazowy wydatek rzędu ok. 300 zł, do którego należy dodać koszt aktualizacji certyfikatu w wysokości ok. 120 zł rocznie.

Źródło: Biznes.pl