e-Kadry i płace

2014-11-09


10.11.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2014 r.
17.11.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2014 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za październik 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
20.11.2014 (czwartek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za październik 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za październik 2014 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za październik 2014 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2014 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2014 r.
Źródło: gofin.pl