e-Kadry i płace

Od 1 listopada wzrosły progi dochodowe do zasiłku rodzinnego 2014-11-09


1 listopada 2014 roku wzrósł próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Od tego dnia dochód rodziny, pozwalający ubiegać się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł.
 
Jak podaje MPiPS w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, czyli legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, obowiązuje nieco wyższy próg dochodowy. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł bowiem przekraczać kwoty 664 zł. Wcześniej (do 31 października 2014 roku) było to 623 zł. W tym przypadku kryterium dochodowe wzrosło o 41 zł.
 
Również 664 zł od 1 listopada 2014 r. wynosi kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do 31 października 2014 roku było to 623 zł.

Źródło: MPiPS.gov.pl