e-Kadry i płace

Posumowanie działań Naczelnej Rady Zatrudnienia 2014-11-09


Ostatnie, kończące kadencję, posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia odbyło się 30 października 2014 r. w siedzibie MPiPS. W dużej mierze zostało poświęcone podsumowaniu działań Rady w latach 2013-2014.

Sekretarz stanu Jacek Męcina powiedział, że Publiczne służby zatrudnienia wykonały gigantyczną pracę. Chodziło mu przede wszystkim o znowelizowanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale także reformę działania samych urzędów oraz wprowadzenie nowych narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych.

Na bazie starych i nowych narzędzi zaktywizowano blisko 400 tys. osób.  Liczba ofert pracy wzrosła z 7 tys. w 2012 r. do blisko 70 tys. obecnie. O 40 proc. wzrosła liczba doradców klienta, co oznacza, że zaangażowanie większej liczby osób pracujących bezpośrednio z bezrobotnymi przyniosło wymierne efekty.

Jacek Męcina poinformował także, że obecnie trwają przygotowania do zlecania usług aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. Na ten moment rozpoczynają się pierwsze przetargi w tej kwestii. Ponadto członkom Rady został przedstawiony projekt „Strategii  rozwoju publicznych służb zatrudnienia”, którego zadaniem jest zdefiniowanie aktualnych problemów na rynku pracy i przedstawienie ich możliwych rozwiązań.

Na posiedzeniu przedstawiono także najświeższe dane z Urzędów Pracy, dotyczące aktywizacji zawodowej.  Najpopularniejszym instrumentem okazał się bon aktywizacyjny, z którego skorzystało 88 proc. powiatów. Także bony szkoleniowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie cieszyły się zainteresowaniem. Profilowaniu poddano 1,5 tys. osób oraz uruchomiono 35 programów regionalnych dla 1315 osób.

Jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy to dysponował on w tym roku 40 mln zł, a najwięcej z tych środków wykorzystano w województwach Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskim, Pomorskim i Śląskim. Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w przyszłym roku ma wynieść 179 mln zł.

Źródło: MPiPS.gov.pl