e-Kadry i płace

Organizacje pracodawców przygotują wspólne stanowisko w sprawie umów terminowych 2014-11-09


Ma to się stać jeszcze w tym miesiącu. Propozycja Ministerstwa Pracy dotyczącą liczby i czasu zawierania umów terminowych została skrytykowana przez Konfederację Lewiatan.

Pomysł resortu pracy zakłada, że można będzie podpisać maksymalnie tylko trzy umowy o pracę na czas określony, a łączny ich czas nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące. Zdaniem pracodawców okres ten powinien wynosić 48 miesięcy bez określania ich liczby. Za niewystarczające pracodawcy uważają szczególne okoliczności, w przypadku których umowy mogłyby być zwarte na dłuższy okres niż 33 miesiące. Ponadto krytykowany jest fakt konieczności zgłaszania takich przypadków do Państwowej Inspekcji Pracy. Organizacje pracowników uważają to za nadmierny wymóg.

Pracodawcy zgłosili ponadto szereg uwag do projektu nowelizacji kodeksu pracy przygotowanego przez Ministerstwo pracy. Uwagi te dotyczą, m.in. sposobu wyliczenia stażu pracy u danego pracodawcy, długości okresów wypowiedzenia, powiadamiania Inspekcji Pracy o stosowaniu dłuższych umów na czas określony, umów na okres próbny, czy wykonania pracy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan