e-Kadry i płace

Nie każda umowa zlecenie zapewnia otrzymywanie płacy minimalnej 2014-11-09


Na wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej będą mogli liczyć zleceniobiorcy rozliczani z czasu pracy, np. sprzątaczki czy ochroniarze. Obecnie w Ministerstwie Pracy trwają prace nad przepisami gwarantującymi otrzymywanie najniższej pensji przez osoby zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.), stawkę godzinową gwarantującą wypracowanie płacy minimalnej mają obecnie zapewnioną tylko pracownicy etatowi. Nowe przepisy mają to zmienić. Resort pracy prowadzi już na ten temat konsultacje m.in. z ministerstwami gospodarki i sprawiedliwości.

Nie każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej zyska prawo do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej. Nowe przepisy uzależniają to od faktu, czy danej osobie uda się dokładnie określić czas wykonania umówionych zadań
A więc osoby realizujące zlecenia, których czas pracy trudno zweryfikować – przykładowo przedstawiciele handlowi, nie będą objęci tą zasadą. Resort pracy chce dla takich osób podjąć konieczne działania, mające na celu eliminowanie sytuacji, gdy pracodawca bez podstaw zastępuje umowę o pracę umową na zlecenie.

Proponowane przez ministerstwo zmiany znalazły uznanie wśród związków zawodowych. Wg nich takie działania przyczynią się do zapewnienia godnych pensji dla wszystkich pracujących, bez względu na to na podstawie jakiej umowy są zatrudnieni.

Pomysł płacy minimalnej dla pracowników cywilnoprawnych nie podoba się jednak pracodawcom. Wg nich rozwiązaniem problemu jest ograniczenie wykonywania pracy w oparciu o takie umowy za wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Ekspertom też nie do końca podoba się pomysł resortu. Swoje zdanie argumentują różnorodnością modeli umów cywilnoprawnych łączących strony. W umowach cywilnoprawnych wynagrodzenie nie musi mieć formy pieniężnej. Zatem należałoby raczej wprowadzić regułę ustalania wartości świadczenia o charakterze niematerialnym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna