e-Kadry i płace

Czy można wolne za święto wypadające w weekend zamienić na mniejszy wymiar godzin pracy? 2014-11-09


W tym roku Wszystkich Świętych wypadło w sobotę. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji pracodawca musi dać swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny.  Niektórzy wymyślili, że zamiast oddawać cały dzień, będą ujmować z dniówki przez kilka dni, aby w rezultacie wyszło mniej o 8 godzin pracy.

Ale jak to wygląda z punktu widzenia Kodeksu pracy? Zgodnie z art. 130 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) każde święto, które przypada w inny dzień niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jednakże z Kodeksu nie wynika bezpośrednio, że pracodawca musi dać pracownikowi cały dzień wolny, jedynie, że musi ująć z danego miesiąca rozliczeniowego 8 godzin pracy.

W listopadzie do przepracowania jest 18 dni, gdyż mamy w tym miesiącu dwa święta, przypadające w innych dniach niż niedziela. Każde z nich obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zwiększa się za to liczba dni wolnych.

Eksperci nie są zgodni w tej kwestii – jedni twierdzą, że zamiast całego dnia wolnego, pracodawca ujmujący z dniówki np. po dwie godziny, narusza zasadę pięciodniowego tygodnia pracy i limitu roboczych dni, czym naraża się na mandat w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Dni roboczych w listopadzie po oddaniu całego wolnego dnia za święto powinno być 18, a oddając dzień w wolny w godzinach nadal będzie ich 19, a dodatkowy dzień wolny nie będzie miał miejsca.
Inni eksperci są odmiennego zdania. Wg nich przepisy mówią, że ma zostać oddane 8 godzin, a nie cały dzień. Jednakże zauważają, że praktykowanie dotychczasowego podejścia – czyli udzielanie całego dnia wolnego jest na pewno rozwiązaniem bezpieczniejszym z punktu widzenia kontroli pracowników PIP-u, którzy w tej kwestii nie muszą być tak wyrozumiali.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy właściwym postępowanie jest udzielenie pracownikowi za święto przypadające w sobotę całego innego wolnego dnia w okresie rozliczeniowym. Sobota, będąca również dniem świątecznym, staje się dniem wolnym z tytułu święta, a nie dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Praca przez 19 dni w listopadzie stanowiłaby pracę o jeden dzień za dużo, bez zachowania dnia wolnego z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Oddawanie pracownikom np. po jednej godzinie przez 8 dni nie zapewnia pracownikowi wymaganej liczby dni wolnych z tego tytułu.

Jak zatem prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy w listopadzie?
Zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, zatem wymiar czasu pracy liczymy tak: po pierwsze mnożymy przez 40 godzin liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie, czyli 4 x 40 godz. = 160 godz. Następnie do tej liczby dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni wykraczających poza pełne tygodnie, a przypadających od poniedziałku do piątku. W tym miesiącu takich dni nie ma. Kolejny krok to odliczenie z wymiaru czasu pracy 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela. W listopadzie są to 1 i 11 listopada, zatem 160 godz. - 16 godz. (2 x 8 godzin) daje 144 godziny. To liczba godzin, jaką powinniśmy wypracować w tym miesiącu.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna