e-Kadry i płace

2014-10-26


27.10.2014 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za wrzesień 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego
5.11.2014 (środa)

 • wpłata składek ZUS za październik 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
7.11.2014 (piątek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2014 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
10.11.2014 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2014 r.
Źródło: gofin.pl