e-Kadry i płace

Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS 2014-10-26


23 października 2014 r. Sejm znowelizował ustawę o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to wzrost emerytur i rent w 2015 r. Przy ustalaniu kwoty podwyżki rząd kierował się przewidywaną inflacją.  

Wskutek nowelizacji w 2015 r. kwota podwyżki wynikająca z procentowej waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 36 zł. To rozwiązanie podyktowane było przewidywaną inflacją,  od której zależy wzrost świadczeń. Bez tego ustalenia najniższa emerytura wzrosłaby zaledwie o 9 zł, co byłoby najbardziej dotkliwe dla osób z najniższymi świadczeniami.

Zgodnie z ustawą, zastosowanie w przyszłym roku waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 36 zł spowoduje, że wszystkie świadczenia poniżej 3333,33 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie obowiązujących zasad. Po wprowadzeniu zmian osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostaną 880,45 zł, a nie 853,57 zł, które otrzymaliby przy zastosowaniu wyłącznie waloryzacji procentowej.

Największe wsparcie otrzymają osoby z najniższymi emeryturami. Ich świadczenia wzrosną o 4,26 proc.

W przypadku rent z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz rent inwalidzkich III grupy, minimalna podwyżka wyniesie 27 zł, czyli 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty. Waloryzacja emerytury częściowej nie będzie niższa niż 18 zł.

Zmiany sposobu waloryzacji będą kosztować ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent zostanie przeznaczone w przyszłym roku ok. 3,7 mld zł.

Źródło: Mpips.gov.pl