e-Kadry i płace

Niewielu Polaków odkłada w III filarze 2014-10-26


Polacy nie odkładają dodatkowych pieniędzy na emerytury. Nie zarejestrowano specjalnego wzrostu zainteresowania klientów produktami oferowanymi na rynku w ramach tzw. III filara – IKE (Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi) oraz IKZE (Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego).

Polacy nie są specjalnie zainteresowani odkładaniem dodatkowych pieniędzy na swoje emerytury. Na zjawisko nie miało też większego znaczenia obniżenie wartości środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Na rynku pojawiło się wiele produktów finansowych, dzięki którym można oszczędzać na przyszłe emerytury, jednakże mało kto jest zainteresowany inwestowaniem w te produkty.  Sytuację mogłyby zmienić np.  odpowiednie ulgi podatkowe.


Prezes zarządu Allianz Polska Witold Jaworski  powiedział: OFE było czysto deklaratywne, tam nie było konieczności wykładania żadnych pieniędzy z kieszeni, tutaj jest trochę inaczej, a ponadto korzyści podatkowe są stosunkowo niewielkie. Więc tak naprawdę na rynku nie widzimy dramatycznego wzrostu zainteresowania tymi produktami.

Może jednak Polacy wkrótce zaczną interesować się dodatkowym oszczędzaniem na emerytury, kiedy uświadomią sobie, na jak wysokie emerytury mogą w przyszłości liczyć w ramach ZUS. Wg kalkulatora ZUS świadczenia większości przyszłych emerytów stanowić będą nie więcej niż 1/3 ich obecnego wynagrodzenia. Zatem kto dziś zarabia średnią krajową, otrzyma trochę ponad 1 tys. zł.

Źródła: Newseria.pl