e-Kadry i płace

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane 2014-10-26


Posłowie zdecydowali, że umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r., a już od stycznia 2015 r. zostaną ozusowane dochody członków rad nadzorczych.

W toku głosowania nie przeszedł wniosek złożony przez Tadeusza Tomaszewskiego z SLD, który zakładał, że umowy zlecenia zostaną ozusowane już wcześniej, od 1 lipca 2015 r., a nie dopiero od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa wprowadza obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowela uniemożliwia także zawieranie podwójnych umów, co pozwalało uniknąć ozusowania. Dotychczas wystarczyło zawrzeć dwie umowy, z czego jedną na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugą na wyższą kwotę, która nie była oskładkowana.

Nowela nakłada także obowiązek odprowadzania składek emerytalno-rentowych na członków rad nadzorczych. 

Za rządową nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Źródło: PAP