e-Kadry i płace

Dane GUS na temat bezrobocia i sprzedaży za wrzesień 2014 r. 2014-10-26


Jak podał GUS bezrobocie we wrześniu po raz kolejny poszło w dół. Sprzedaż też nieco spadła - o 0,9%. miesiąc do miesiąca i wzrosła o 1,6% rok do roku. Bezrobocie po raz kolejny spadło w stosunku do sierpnia o 0,2 % i wyniosło 11,5%.

Na koniec września liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1821,9 tys. osób, z czego 952,9 tys. to kobiety. W stosunku do sierpnia 2014 r. liczba ta była niższa o 31,2 tys. osób (tj. o 1,7%). W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 261,2 tys. osób, tj. o 12,5%, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest niższa o 0,1 tys. osób.


Najniższą stopę bezrobocia osiągnęły województwa: wielkopolskie (7,9%), małopolskie i śląskie (po 9,8%) oraz mazowieckie (10,0%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,2%), kujawsko-pomorskim (15,7%), zachodniopomorskim (15,2%), podkarpackim i świętokrzyskim (po 14,3%).


Liczba bezrobotnych spadła w piętnastu województwach w stosunku do sierpnia 2014 r. Największy spadek po 2,5% zanotowano w województwach dolnośląskim i łódzkim. W świętokrzyskim spadek wyniósł 2,4 %, a w opolskim 2,1 %. Natomiast w województwie zachodniopomorskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 0,1%.


Jednakże w stosunku do września 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 18,3%), wielkopolskim (o 16,8%), dolnośląskim (o 15,5%), pomorskim (o 14,2%), opolskim (o 13,7%) oraz małopolskim (o 13,6%).

Źródło: Biztok.pl