e-Kadry i płace

Krótko i na temat 2014-10-13


Jesteś przedsiębiorcą? - Musisz mieć biuro
Dla osób, które do tej pory prowadzą działalność i korzystają z wirtualnych biur nadchodzą zmiany. Wszystko za sprawą projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja wzbudza duże kontrowersje. Jedna z proponowanych zmian zakłada, że osoby, o których mowa wcześniej, będą musiały jednak wynajmować lokale.

Osoba rejestrująca działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie musiała mieć tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazuje we wniosku o wpis do ewidencji.

Sposób mundurowych na obejście nowelizacji ustawy
Funkcjonariusz przebywający na chorobowym będzie znowu mógł otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia. Jak to możliwie, skoro jednym z założeń nowelizacji ustawy dotyczącej służb mundurowych,  była obniżka świadczeń za pobyt na zwolnieniu lekarskim o 20 procent.

Mundurowi znaleźli sposób na przechytrzenie nowych przepisów. Aby otrzymać pełne wynagrodzenie w trakcie przebywanie na zwolnieniu lekarskim, wystarczy, że funkcjonariusz wpłaci miesięcznie 9,90 zł z tytułu ubezpieczenia L4.

Źródło: rp.pl