e-Kadry i płace

Kobiety wolą pracować zamiast korzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego 2014-10-13


W na najnowszym raporcie o rynku pracy NBP stwierdzono, że mimo wydłużenia urlopów macierzyńskich liczba pracujących kobiet paradoksalnie wzrosła. Wg NBP przyczyny tego zjawiska są dwie: mniej osób korzysta z urlopów wychowawczych oraz niekorzystny wpływ na zatrudnianie na etat.

W "Raporcie o rynku pracy w II kw. 2014 r." NBP zajął się m.in. wpływem wydłużonych urlopów macierzyńskich (z 6 miesięcy do 12 miesięcy) na zatrudnienie kobiet.

Pomimo wydłużenia urlopów macierzyńskich, liczba osób pracujących paradoksalnie wzrosła. Zdaniem banku centralnego jedną z przyczyn jest fakt, że osoby korzystające z urlopów macierzyńskich dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013 r., później i rzadziej wybierają urlop wychowawczy. Przybywanie na urlopie macierzyńskim jest klasyfikowanie jako bycie pracującym, a na urlopie wychowawczym, jako nieaktywność zawodową.

Drugą przyczyną może być zwiększenie zatrudnienia na zastępstwo. NBP zauważył, że dłuższe płatne urlopy macierzyńskie są finansowane przez państwo. Jednak w dłuższej perspektywie pracodawcy muszą brać pod uwagę ryzyko dodatkowych kosztów związanych z  możliwym zastępstwem osoby (zwłaszcza kobiet), które mając długoterminową umowę o pracę, przechodzących na urlop macierzyński. Dłuższe nieobecności zatrudnionych pracowników mogą skłaniać przynajmniej część pracodawców do zwiększonego przyjmowania dodatkowych pracowników na zastępstwo.

W raporcie zaznaczono, że zmiany w przepisach mogą więc negatywnie wpłynąć na liczbę stabilnych umów o pracę w gospodarce.

NBP zauważył w raporcie, że w drugim kwartale nadal szybko rosła liczba osób pracujących. Potwierdziły to nie tylko wyniki BAEL (wskaźnik z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności - PAP), ale także dane napływające z przedsiębiorstw.

Wyraźnie spadła liczba osób, które zostały bezrobotnymi, a wcześniej nie były aktywne zawodowo (np. absolwentów dopiero poszukujących pracy). Wzrosła natomiast liczba osób, które pracowały, ale przestały być aktywne zawodowo (np. w wyniku przejścia na emerytury, urlopy wychowawcze itp.). Spadek liczy osób aktywnych zawodowo jest  podyktowany spadkiem współczynnika aktywności zawodowej, jak i pierwszym od 2007 r. spadkiem populacji osób w wieku powyżej 15 lat.

Raport odniósł się także do kwestii wpływu kryzysu na zatrudnienie w mikrofirmach, czyli takich, które zatrudniają do 9 osób. Wynika z niego, że co trzecia osoba w Polsce pracuje w takich przedsiębiorstwach, jednak dwie trzecie z nich, to osoby samozatrudnione. NBP zauważył ponadto, że coraz więcej osób pracujących w Polsce w zawodach wymagających tzw. średnich kwalifikacji ma relatywnie najniższe zarobki.

Sprzyja to niestety pogłębianiu nierówności dochodowych oraz do zwiększenia liczby osób tzw. pracujących biednych, których dochody mogą być niewystarczające, by zapewnić byt ich gospodarstwom domowym.

Źródło: PAP