e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-03-16


Uchwała z dnia 7 marca 2006 r. (sygn. akt I PZP 5/05).
Zakaz konkurencji obejmujący okres po ustaniu stosunku pracy aktualizuje się w chwili, gdy pomiędzy stronami umowy o zakazie konkurencji nie istnieje już stosunek pracy.

Źródło: www.sn.pl