e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-03-02


27.02.2006:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz.U. Nr 32, Poz.221, z dnia 27.02.2006)
28.02.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz.U. Nr 30, Poz.212, z dnia 24.02.2006)
01.03.2006:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r. (Dz.U. Nr 32, Poz.222 , z dnia 27.02.2006)