e-Kadry i płace

2014-09-29


6.10.2014 (poniedziałek)

  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2014 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
7.10.2014 (wtorek)

  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2014 r.
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
10.10.2014 (piątek)

  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2014 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2014 r.
15.10.2014 (środa)

  • wpłata składek ZUS za wrzesień 2014 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2014 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
Źródło: gofin.pl