e-Kadry i płace

Po dwóch latach umowa na czas nieokreślony 2014-09-29


Sąd Najwyższy uznał, że przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

23 września br., Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał wyrok, w którym stwierdził, iż przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, rozpoznał zagadnienie prawne na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zagadnienie dotyczyło stwierdzenia, czy na skutek przekroczenia 24 miesięcznego okresu zatrudnienia określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) następuje rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, a w przypadku kontynuowania zatrudnienia, nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony. Sąd miał ustalić, czy nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony następuje przez tzw. dopuszczenie do pracy, czy na skutek przekształcenia umowy o pracę na czas określony już w dniu jej zawarcia w umowę na czas nieokreślony.

Sąd Najwyższy w uchwale stwierdził, iż przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.
Uchwała została podjęta. Jeden z sędziów był odrębnego zdania.

Źródło: kadry.infor.pl