e-Kadry i płace

O czym obradowała Naczelna Rada Zatrudnienia? 2014-09-29


16 września w siedzibie MPiPS zebrała się Naczelna Rada Zatrudnienia. Omawiano m.in. rezultaty wdrażania nowej ustawy o promocji zatrudnienia i reformy urzędów pracy.

Jacek Męcina stwierdził, że pierwsze efekty wdrażania nowej ustawy i reformowania urzędów zatrudnienia są imponujące. W ciągu trzech miesięcy liczba doradców klienta zwiększyła się o 40 proc. Urzędom pracy udało się pozyskać 18 tys. nowych pracodawców, którzy przynieśli ze sobą 28 tys. ofert zatrudnienia.

Rok temu w bazie było zaledwie 8 tys. ofert – obecnie jest ich łącznie 78 tys.

Męcina podkreślił znaczenie pracowników służb zatrudnienia w sukces reformy. Wspomniał też trzy istotne dla dalszego powodzenia reformy rzeczy – to, aby staże kończyły się zatrudnieniem, aby partnerzy społeczni czynnie uczestniczyli w promowaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego, oraz aby organizacje pozarządowe wspierały ekonomię społeczną.

Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego przedstawił projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym oraz Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, które mają mieć duży wpływ na stopień bezrobocia w naszym kraju. W tego rodzaju przedsięwzięciach ma w przyszłym roku uczestniczyć 50 tys. osób poszukujących pracy.

Projekt Funduszu Pracy uwzględnia wymogi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz reformę urzędów pracy. Środki finansowe mają być kierowane na te formy walki z bezrobociem, które przynoszą najlepsze efekty. Są to staże, wyposażenie stanowiska pracy czy uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest konsultowany z Ministerstwem Finansów.

Źródło: MPiPS.gov.pl