e-Kadry i płace

Trwa nabór wniosków do konkursu dla MŚP w ramach POKL 2014-09-29


Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rusza nabór wniosków do II edycji konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP".

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064), zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”, w ramach Zadania 3 („Zapewnienie MSP usług doradczo-szkoleniowych połączonych z finansowaniem zwrotnym”) projektu systemowego PARP pn. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, POKL ogłasza II edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Wnioski można składać do 15 października 2014 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

Źródło: Parp.gov.pl