e-Kadry i płace

Rusza nowa seria spotkań na temat NKL 2014-09-29


NKL – czyli Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego, to nowoczesny instrument pomocny w zarządzaniu kadrami. Na temat narzędzia PARP organizuje drugą serie spotkań informacyjnych.

Cykl spotkań skierowany jest do przedsiębiorców, menedżerów oraz dyrektorów działów kadr. Już 30 września w warszawie odbędzie się pierwsze spotkanie, a kolejne 7 października w Gdyni.
Uczestnicy spotkań otrzymają praktyczne informacje m.in. o możliwościach budowania strategii biznesowej firmy z wykorzystaniem danych zgromadzonych dzięki stosowaniu narzędzia w polityce kadrowej firmy.

W trakcie spotkań eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej przedstawią szczegółowe informacje o narzędziu oraz instrukcje jego użytkowania a także możliwe korzyści z tego płynące. Rejestracja już trwa. Terminy, program i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie nkl.parp.gov.pl w zakładce „Spotkania Informacyjne”. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Źródło: Parp.gov.pl