e-Kadry i płace

Pracodawco pamiętaj – od 2015 r. wzrosną składki do ZUS! 2014-09-29


Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta wysokość płacy minimalnej, a co za tym wzrosną składki do ZUS za pracowników składane przez pracodawców. Wzrosną także składki społeczne opłacane przez początkujących przedsiębiorców.

Pracodawcy w 2015 r. będą mieli obowiązek odprowadzania wyższych składek do ZUS za pracowników. Wynika to ze wzrostu płacy minimalnej w 2015 r. z obecnej kwoty 1680 zł do 1750 zł. Po podwyżce minimalnej pensji składki ubezpieczeniowe oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP i FGŚP) wzrosną do 362,96 zł. Jest to o 14,53 zł więcej niż obecnie. Do końca bieżącego roku pracodawca jest zobowiązany za pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, odprowadzać do ZUS składki w wysokości 348,43 zł.

Podwyższenie płacy minimalnej w 2015 r. spowoduje także wzrost najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców korzystających z ulgi w ich opłacaniu. Obecnie przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy nowi przedsiębiorcy opłacają składki społeczne od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem podstawa ta nie może być niższa od kwoty 504 zł. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie do 525 zł, czyli 30% z nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia (1750 zł).

Źródło: gazetapodatkowa.pl