e-Kadry i płace

Osoby wchodzące na rynek pracy mogą wybrać czy chcą być w OFE 2014-09-15


Na mocy zmian w systemie emerytalnym otwarte fundusze emerytalne nie są już obowiązkowe. Do końca lipca tego roku Ci, którzy chcieli pozostać w funduszach, musieli złożyć odpowiednią deklarację w ZUS. O tym, czy chcą być także w OFE, mogą zadecydować jeszcze osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę.

Od początku lutego osoby wchodzące na rynek pracy, jeśli zaczynają podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, mogą dobrowolnie wybierać, czy chcą, by część ich składki była przekazywana do OFE. Przed zmianami dokonanie wyboru było obowiązkowe.

Składką emerytalną objęte są przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bądź prowadzące działalność gospodarczą. Przed zmianami w lutym, każdy podlegający ubezpieczeniu powinien był zapisać się do jednego z OFE. Miał na to siedem dni od rozpoczęcia pracy. Kto tego nie zrobił, był przydzielany do funduszu w drodze losowania organizowanego przez ZUS. Ostatnie losowanie odbyło się w styczniu 2014 r.

Od lutego br. ten, kto chce, aby cześć jego składki była przekazywana do OFE musi sam załatwić formalności. Nowo zatrudniona osoba ma na to cztery miesiące od momentu rozpoczęcia pracy. Jeśli chce, aby 2,92 proc. jej pensji trafiało do otwartego funduszu emerytalnego, musi wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się na stronie internetowej powszechnego towarzystwa emerytalnego (PTE), które zarządza wybranym przez nas OFE.

Formularz można wypełnić online. Wniosek można także otrzymać od PTE pocztą tradycyjną – trzeba tam jednak wcześniej zadzwonić bądź wysłać e-maila z prośbą o przysłanie. PTE po otrzymaniu wypełnionego wniosku, drukuje dwa egzemplarze umowy i wysyła kurierem do osoby, której wniosek dotyczy. Ta musi dokument podpisać i oddać kurierowi, który przekazuje je z powrotem do PTE, które je podpisuje i odsyła jeden egzemplarz do zainteresowanej osoby listem poleconym. W tym samym czasie PTE wysyła do ZUS informację, że dana osoba chce zapisać się do OFE.

Po akceptacji przez ZUS PTE wysyła do klienta list z potwierdzeniem członkostwa. Wniosek może być odrzucony w przypadku przekroczenia czteromiesięcznego terminu albo dlatego, że dana osoba już wcześniej zapisała się do innego OFE.

Jeśli dana osoba dopełni formalności i uzyska akceptację, to od tego momentu ZUS jest zobowiązany przekazywać część jego składki na konto w wybranym OFE. W sytuacji, kiedy w ciągu przewidzianych czterech miesięcy od rozpoczęcia pracy nie będzie żadnej reakcji po stronie pracownika, jego składki emerytalne automatycznie trafią w całości do ZUS.

Na kolejną możliwość przystąpienia do OFE trzeba będzie poczekać do 2016 r., kiedy to otworzy się kolejne okno transferowe. Wówczas będzie możliwa migracja z częścią składki emerytalnej między ZUS a OFE. Później kolejne takie okna będą otwierane co cztery lata.

Źródło: Ekonomia.rp.pl