e-Kadry i płace

Stopa bezrobocia w lipcu nieco w dół 2014-09-06


Pod koniec sierpnia GUS podał najnowsze dane na temat stopy bezrobocia w lipcu. Wyniosła ona 11,9 procent. wobec 12,0 proc. w czerwcu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec lipca wyniosła 1.878,5 tys. osób. Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w II kwartale 2014 r. 9,1 proc. wobec 10,6 proc. w I kwartale.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale 74,1 proc. wobec 56,1 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 67,2 proc. wobec 50,2 proc.

Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła natomiast o 2,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 4,7 proc.

Zdaniem ministra pracy Władysława Kosiniak-Kamysza dane GUS są optymistyczne dla gospodarki, a tendencja spadku stopy bezrobocia jest możliwa do utrzymania do października.
Minister powiedział: "(…) dane są optymistyczne dla gospodarki, w tym dla produkcji i sprzedaży detalicznej. Spadek bezrobocia powinien utrzymać się w sierpniu, we wrześniu i październiku możliwy jest dalszy spadek bądź stabilizacja. Ja jestem optymistą i myślę, że także we wrześniu i październiku będzie spadek. Wzrost będzie notowany w dwóch ostatnich miesiącach roku".

Dodał jednak, iż zakłada, że dynamika spadku w kolejnych miesiącach będzie mniejsza niż w maju i czerwcu - na poziomie 0,1-0,2 pkt proc.

Źródło: PAP