e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-02-16


02.02.2006:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 17, Poz.131, z dnia 02.02.2006)
08.02.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 20, Poz.154, z dnia 08.02.2006)
09.02.2006:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 12, Poz.62, z dnia 25.01.2006)
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 12, Poz.67, z dnia 25.01.2006)
14.02.2006:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych (Dz.U. Nr 15, Poz.105, z dnia 30.01.2006)