e-Kadry i płace

Zmiany w e-deklaracjach w 2015 roku 2014-08-11


Wstępne wypełnianie przez urzędy skarbowe zeznań podatkowych za podatników – to nowa usługa, która ma zostać wprowadzona w przyszłym roku na podstawie przyjętego przez rząd projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustawach.

W myśl proponowanych zmian płatnicy PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będą mieli obowiązek przekazywania organom podatkowym danych o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Możliwość przekazywania tej informacji w formie papierowej będą miały tylko te podmioty, które sporządzają dane o dochodach podatników dla nie więcej niż pięciu osób.

Zasady wstępnego wypełniania zeznań
Projekt zakłada stworzenie nowego systemu informatycznego e-podatki, w którym każdy podatnik będzie miał konto. Tam będzie dostępne wstępnie wypełnione zeznanie PIT, i jeśli uzna, że wszystko się zgadza, to używając ikony „wyślij”, prześle go do urzędu skarbowego i automatycznie uzyska poświadczenie jego odbioru.

Wstępnie wypełnienia zeznań przez organy podatkowe nie uniemożliwi podatnikowi wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, skorzystania z ulg podatkowych, czy przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Wystarczy, że sam wypełni te rubryki w zeznaniu podatkowym.

Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. Płatnicy będący osobami fizycznymi nie będą musieli korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ci, którzy nie mają dostępu do sieci, usługę będą mogli rozpocząć przez internet w urzędzie skarbowym.

Od kiedy usługa będzie dostępna?
Usługa wstępnego wypełnienia zeznań będzie dostępna od 2015 r. dla podatników rozliczających PIT-37. Od 2016 r. będzie dostępna także dla składających PIT-36, jak również PIT-38, składanego przez osoby, które osiągają dochody kapitałowe, np. z giełdy.

Podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieli obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 jedynie w formie elektronicznej. Jednakże muszą pamiętać o tym, że deklaracje podatkowe złożone w tej formie będzie trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Prawo do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 i IFT-2 w formie papierowej będą mieli tylko podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy są zwolnieni z obowiązku składania elektronicznych deklaracji w PIT.

Źródło: podatki.egospodarka.pl