e-Kadry i płace

Będą zmiany w ustawie o VAT 2014-08-11


Na początku 2015 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w ramach której zmianie ulegną m.in. zasady odliczania podatku naliczonego.

Projekt przewiduje zmiany w obszarze odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów oraz usług wykorzystywanych do celów mieszanych. Zakłada on również likwidację zwolnienia z opodatkowania usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej bądź ubezpieczeniowej, będących odrębną całością i będących właściwymi oraz niezbędnymi do świadczenia zwolnionej usługi.

Ministerstwo finansów zamierza także ograniczyć stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, tzw. odwrócony VAT dla dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu przekraczających sumę 20 tys. zł netto. Wprowadzony ma być także obowiązek sporządzania informacji podsumowujących dla towarów objętych tym mechanizmem.

Projekt zakłada utrzymanie ograniczeń kwotowych stosowania odwróconego obciążenia VAT jedynie względem dostaw telefonów komórkowych.

Eksperci Pracodawców RP mają jednak wiele zastrzeżeń do proponowanych zmian. Najwięcej kontrowersji wzbudzają propozycje dotyczące usług finansowych oraz ubezpieczeniowych. Wg Pracodawców RP zmiany spowodują zwiększenie kosztów działalności ubezpieczeniowej i wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych. Wątpliwości dotyczą także zgodności takiego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Źródło: gazetapodatnika.pl