e-Kadry i płace

Zmiany w odpowiedzialności podatkowej osób trzecich 2014-08-11


W 2015 roku nastąpią zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Projekt przygotowany przez resort finansów tzw. duża nowelizacja Ordynacji, zakłada zmiany, które mają głównie doprecyzować obecne przepisy.

Pierwsza zmiana dotyczy wprowadzenia regulacji przewidującej, iż postępowanie podatkowe dotyczące odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może być wszczęte przed dniem doręczenia decyzji o obowiązku zwrotu czy decyzji określającej wysokość podatkowej zaległości.

Do Ordynacji podatkowej trafi także zapis o tym, że ogłoszenie upadłości podatnika albo jego następcy prawnego nie wpływa na naliczanie odsetek za zwłokę względem osób trzecich. Ma to na celu usunięcie wątpliwości, jakie obecnie pojawiają się w orzecznictwie sądowym. Odsetki za zwłokę rekompensują Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego ubytek dochodów, które nie trafiły do budżetu w ustawowym terminie.

Zmianie ulegnie ponadto katalog przepisów dotyczących odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Zostanie on poszerzony o zapisy art. 54 oraz art. 76-76b Ordynacji, a mówi on, że osoba trzecia nie może mieć naliczanych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej za okresy, za które nie nalicza się odsetek podatnikowi.

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany tak, aby nie było także przeszkód, by istniała możliwość zaliczania nadpłat osób trzecich na poczet ich zaległości podatkowych (razem z odsetkami za zwłokę).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z dnia 9 lipca 2014 r.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, a ma ona wejść w życie najprawdopodobniej z początkiem 2015 r.

Źródło: gazetapodatnika.pl