e-Kadry i płace

Zmiany w przepisach ws. dokumentowania czynności audytowych 2014-08-11


Ministerstwo finansów przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów wykorzystywanych w trakcie audytów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 27 czerwca 2014 r.) Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym.

Zmiany mają dostosować nasze przepisy do nowych zaleceń Komisji Europejskiej dla organów celnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przede wszystkim chodzi o zmianę zasad dokumentowania przez organy Służby Celnej przebiegu czynności audytowych oraz zakresu danych przedstawianych przez przedsiębiorców w ramach przygotowania do postępowania audytowego.

Zgodnie z projektem kwestionariusz postępowania audytowego, stanowiący samoocenę przedsiębiorcy stanowić będzie deklarację przedsiębiorcy o stanie jego przygotowania do procesu postępowania audytowego. Dane na temat spełniania warunków lub kryteriów będzie się zamieszczać w nowo opracowanym Arkuszu audytowym. W kwestionariuszu zlikwidowano ok. 80 pytań, przez co zakres informacji, które należy przedstawić w kwestionariuszu, zostanie zmniejszony w sumie o 20 proc.

Projekt zakłada jeszcze takie zmiany jak możliwość odstąpienia przedsiębiorcy od zamieszczania w dokumencie opisu zasad postępowania wynikających przykładowo z zawartych umów czy kontraktów. W zamian za to będzie trzeba wskazać i dołączyć dokument regulujący dany zakres.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: gazetapodatnika.pl