e-Kadry i płace

Szykują się ważne zmiany w Ordynacji podatkowej 2014-07-28


Sejm zajął się senackim projektem zmian, dzięki którym zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania fiskalne.

Projekt ma na celu dostosowanie Ordynacji podatkowej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2013 r., który dotyczył przepisów podatkowych z 1997 r. TK orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Prawo zakłada także, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu zabezpieczenia.

Ten właśnie zapis TK uznał, że za niekonstytucyjny, gdyż przekracza określone w konstytucji władztwo podatkowe. Senatorowie zaproponowali wykreślenie go z Ordynacji podatkowej, co spowoduje, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegać przedawnieniu na takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania.

Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć funkcjonować od nowego roku, ale do 1 lipca 2015 r. obowiązywałby okres przejściowy.

Źródło: PAP