e-Kadry i płace

Czy KNF skontroluje renty dożywotnie? 2014-07-28


Na początku lipca Ministerstwo gospodarki przekazało projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Resort proponuje, aby podmioty oferujące renty dożywotnie nadzorowała KNF.

Zdaniem ekspertów taki nadzór pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych. KNF uważa jednak, że projekt MG nie daje nadzorowi instrumentów, by efektywnie kontrolować takie instytucje.

Renta dożywotnia to dodatkowe świadczenie pieniężne, jakie mogliby dostać seniorzy w zamian za mieszkanie oddane instytucjom oferującym taką usługę. Instytucje oferujące rentę dożywotnią często bankrutują, albo znikają z rynku. Ministerstwo obawia się oszustw i niekorzystnych ofert ze strony takich firm, stąd propozycja nadzoru nad ich poczynaniami.

KNF stwierdza jednak, że ustawa nie daje jej wystarczających narzędzi do prowadzenia efektywnej kontroli. Jej zdaniem  usługę zarówno odwróconego kredytu hipotecznego, jak i renty dożywotniej powinny świadczyć wyłącznie wyspecjalizowane instytucje finansowe, które mają doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem.

Szczegółowe uwagi do projektu KNF przekaże MG w ramach konsultacji publicznych.

Formalnie odwrócona hipoteka jeszcze w polskim prawie nie istnieje, natomiast renta dożywotnia jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Pod koniec kwietnia rząd przyjął projekt ws. odwróconego kredytu hipotecznego, przygotowany przez resort finansów. W obu przypadkach chodzi o umożliwienie starszym osobom spieniężenia posiadanej nieruchomości, jednakże przy jednoczesnym zapewnieniu, że będą mogli w niej mieszkać do końca życia. Najważniejsza różnica między rentą a odwróconą hipoteką to moment przeniesienia prawa własności do nieruchomości - przypadku kredytu bank przejmuje ją dopiero po śmierci uprawnionego, pod warunkiem, że jego spadkobiercy nie skorzystają z prawa do jej wykupu, a w przypadku renty, nieruchomość od razu przechodzi na własność spółki oferującej tego typu usługę.

Zgodnie z projektem MG dożywotnie świadczenia pieniężne będą mogły oferować spółki akcyjne o kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 2 mln euro oraz wymagane będzie zezwolenie KNF. Komisja będzie mogła je cofnąć w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa przez spółkę lub zaniechania przez nią obowiązków określonych w ustawie. Przewidziano także system kar w zależności od rodzaju naruszeń do 200 tys. zł lub do 500 tys. zł. Również wysokie kary finansowe są przewidziane dla zarządu spółki za wykonywanie działalności bez zezwolenia KNF - 10 mln zł albo do pięciu lat więzienia, bądź obie kary naraz.

Źródło: PAP