e-Kadry i płace

TK zadecydował w sprawie przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 2014-07-28


Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego są zgodne z konstytucją. Trybunału orzekł, że nie naruszają one konstytucyjnej zasady równości i obowiązku państwa dbania o rodzinę.

Po wprowadzeniu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, nie było jasności, czy przez pierwsze półrocze 2013 roku prawo do stuzłotowego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego powinni mieć wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych, czy tylko opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z decyzją Rządu, dodatek w wysokości stu złotych został przyznany tylko osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi. Miało to być wsparcie do chwili wejścia w życie podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego z 520 do 620 złotych.

Sprawą dodatków pielęgnacyjnych zajął się Trybunał Konstytucyjny WSA z Poznania, po skardze kobiety, której nie przyznano dodatku z tytułu opieki nad swoim niepełnosprawnym mężem. Nie dostała pieniędzy, bo jego niepełnosprawność wystąpiła, kiedy był już dorosły. Kobieta w uzasadnieniu skargi stwierdziła, że takie różnicowanie opiekunów narusza podstawowe zasady konstytucyjne - równości wobec prawa i ochrony małżeństwa oraz rodziny.

Trybunał Konstytucyjny po przeanalizowaniu sprawy uznał jednak, że nie doszło do naruszenia zasady równości, gdyż opiekunowie, których ta sprawa dotyczy nie należą do tej samej kategorii.
Sędzia Marek Kotlinowski w uzasadnieniu stwierdził, że cechą istotną łączącą te podmioty (opiekunów), nie jest okoliczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym małżonkiem, tylko spełnienie przez opiekunów osób niepełnosprawnych nowego warunku, jakim jest czas wystąpienia niepełnosprawności.

Według Trybunału Konstytucyjnego, zasady przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego nie naruszają także zasady ochrony małżeństwa oraz rodziny.

Źródło: IAR