e-Kadry i płace

Bezrobocie w czerwcu najniższe od dwóch lat 2014-07-28


Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w czerwcu br zanotowano najniższe od dwóch lat bezrobocie w tym okresie.

Wg danych MPiPS liczba bezrobotnych w czerwcu wyniosła 1 914, 8 tys. Stopa bezrobocia w czerwcu br. wyniosła 12,1%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec miesiąca wyniosła 1 914,8 tys. osób. W stosunku do maja br. w urzędów pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób, co oznacza, że stopa bezrobocia spadła o 0,4 punktu  procentowego.
 
Sprawdziły się przewidywania ministerstwa pod tym względem. Dynamika spadku bezrobocia utrzymuje się od początku tego roku. W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 195 tys. osób mniej niż przed rokiem. Do niższej stopy bezrobocia przyczynia się nie tylko większa liczba osób, które wyrejestrowały się z urzędu, ale też mniejsza liczba tych, którzy zgłaszają się do urzędów w celu poszukiwania pracy. Ponadto zwiększyła się liczba miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców. W czerwcu br. pracodawcy zgłosili do urzędów w całej Polsce o 7,9 tys., więcej miejsc pracy niż w czerwcu 2013 roku.

W pierwszej połowie tego roku liczba bezrobotnych systematycznie się zmniejszała z 2 260,7 tys. w styczniu do 1 914,8 tys. w czerwcu. W ciągu tych sześciu miesięcy liczba osób bez pracy zmniejszyła się o ponad 350 tys. Spadek bezrobocia w porównaniu do maja br. odnotowano we wszystkich województwach, największy w lubuskimi i zachodniopomorskim (4,8%), pomorskim (4,6%) oraz wielkopolskim (4,3%).

Do zmniejszenia stopy bezrobocia przyczynia się także działająca od maja reforma urzędów pracy. Dzięki niej osoby bezrobotne mogą korzystać z nowych mechanizmów pomocy w formie np. bonów na szkolenia i staże, czy wsparcia finansowego dla osób zmieniających miejsce zamieszkania ze względu na podjęte zatrudnienie. Pomoc obejmuje także pożyczki i dotacje na założenie własnej firmy.

Nowa ustawa wspiera też przedsiębiorców, którzy zatrudniają powracających na rynek pracy rodziców lub osoby po 50-tym roku życia.

Źródło: kadry.infor.pl