e-Kadry i płace

MPiPS oraz MF rozmawiają na temat składek zdrowotnych dla bezrobotnych 2014-07-28


Pomiędzy ministerstwem pracy i ministerstwem finansów trwają konsultacje na temat nowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych. Chodzi o oszacowanie tzw. szarej strefy.

Nowe zasady ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych początkowo były zawarte w pilnym projekcie tzw. pakiecie kolejkowym Ministerstwa Zdrowia, jednakże w czerwcu rząd zdecydował, że zostaną one zmienione osobno. Na czerwcowym posiedzeniu stwierdzono, że nie ma konieczności zmiany projektu, jednakże należy go doprecyzować.

Minister finansów zaproponował doszacowanie szarej strefy. Mowa tutaj o osobach, które są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, a nie osiągają dochodów większych, niż połowa minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany proponowane w projekcie resortu pracy mają usprawnić działanie urzędów pracy. Obecnie wielu bezrobotnych rejestruje się w urzędach pracy jedynie po to, by mieć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Ale często osoby te zatrudnione są w różnych firmach na podstawie np. umów o dzieło. Nowe przepisy pozwolą na wyodrębnienie tych osób, co pozwoli na stwierdzenie przez urząd pracy, czy dana osoba rejestruje się tylko w celu zachowania ubezpieczenia, czy rzeczywiście chce szukać pracy.

Zgodnie z propozycjami resortu w urzędzie pracy w odrębnym okienku będzie można złożyć oświadczenie na ten temat i załatwić konieczne formalności. Takie rozwiązania mają odciążyć część pracowników urzędów pracy, dzięki temu będą oni mogli bardziej zająć się faktyczną aktywizacją bezrobotnych.

Takie rozwiązanie pozwoli także doprecyzować statystyki – z list bezrobotnych znikną osoby, które w urzędach rejestrują się tylko po ubezpieczenie.

Zgodnie z proponowanym przez MPiPS rozwiązaniem z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego będą mogli skorzystać:
- bezrobotni bez prawa do zasiłku,
- osoby nieposiadające przychodów przekraczających połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 840 zł),
- osoby, które mają prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Zgłoszenie do ubezpieczenia obejmowałoby również współmałżonka i dzieci. Składkę miałby nadal pokrywać budżet państwa.

W połowie 2013 r. zarejestrowanych było ponad 1,6 mln osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie 58,2 zł. Składka na dobrowolne ubezpieczenie wynosiłaby tyle samo. Bezrobotni z prawem do zasiłku nadal mają podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Źródło: rp.pl