e-Kadry i płace

2014-07-04


  • 7 lipca 2014 r. - wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z deklaracjami za czerwiec dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • 10 lipca 2014 r. - wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wraz z deklaracjami za czerwiec  od osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
  • 15 lipca 2014 r. - wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z deklaracjami za czerwiec od płatników zatrudniających pracowników
  • 21 lipca 2014 r. - wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło za czerwiec.

    Źródło: portalkadrowy.pl